Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 13 – Bescherming van he privéleven

Artikel 14 – Cookies

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 16 – Disclaimer

Artikel 1    Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

ad invinitum

Artikel 2    Toepasselijkheid & Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren voorlopig enkel binnen de Europese Unie. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, zullen we deze bestelling weigeren. Met je bezoek aan onze website verklaar je hierbij dat je verantwoordelijk bent voor je aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Het plaatsen van een bestelling op de website of aanvraag bestemd voor ad invinitum geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelling bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Artikel 3    Ons aanbod en jouw bestelling

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via overschrijving, Maestro, Paypal, Bancontact, MasterCard, Visa. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: verzenden per koerier naar een door jou opgegeven levering adres OF zelf afhalen bij ad invinitum. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden, plaats je een bestelling met betalingsverplichting en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Je betaling afronden”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of[1] het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald of via overschrijving naar het bankrekeningnummer van je zichtrekening.

Artikel 4    Herroepingsrecht

De directe kosten voor terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening, tenzij vooraf anders en schriftelijk overeengekomen. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen laten afhalen per koerier en zal hiervoor een retourkost van €3,95 worden aangerekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.

Ben je  niet helemaal tevreden met je bestelling of is er iets fout gegaan?
Check dan eerst of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren:

 • retourneren kan binnen 14 dagen per koerier
 • geschenkbonnen kunnen niet geretourneerd worden
 • artikelen dienen ongeopend te zijn en alle zegels nog bevestigd, in de originele staat en verpakking, met alle geleverde toebehoren zoals originele bestelbon of factuur met leveringsnota van de verzendingsdienst
 • artikelen met beschadigde wijn etiketten of doppen zullen niet retour worden genomen, tenzij met foto’s kan aangetoond worden dat de beschadiging tijdens het transport is gebeurd.
 • enkel volledige dozen en onbeschadigde, ongeopende (volle) flessen in de originele verpakking komen voor terugname in aanmerking, tenzij het gaat om wijnen met kurksmaak (lees verder bij paragraaf “Kurksmaak”).
 • je uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie

Meld eerst jouw retour aan bij ad invinitum: contact@invinitum.be. Wij bezorgen je dan de nodige info om de zending naar ad invinitum te retourneren.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt ad invinitum binnen 5 werkdagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en €3,95 retourkosten) aan jou over.

Artikel 5    De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven, verpakkingsheffing en accijnzen. We hebben het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer je hierdoor zou worden benadeeld, word je via email op de hoogte gesteld. Je hebt dan het recht je bestelling te annuleren. Daarnaast kunnen we prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, …).

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, nemen we contact met je op en bieden wij jou eventueel een alternatief aan. In dat geval heb je het recht je bestelling te annuleren.

Onze prijzen zijn steeds uitgedrukt in Euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Verzend- of transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden duidelijk vooraf vermeld bij het afrekenen van je winkelwagen en op de bestelbon. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van je bestelling en de afstand tussen ad invinitum en het levering adres.

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Artikel 6  Betaling

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Alle ad invinitum facturen zijn contant betaalbaar bij levering of vooraf te  betalen via Overschrijving, Maestro, Paypal, Bancontact, Mastercard, Visa, Visa op www.adinvnitium.be, tenzij anders overeengekomen. Na ontvangst van je betaling worden de goederen geleverd.

Enkel voor bedrijven kan ad invinitum vanaf een tweede bestelling beslissen de betaling via overschrijving toe te staan nà de levering van de goederen (enkel in België). In geval van gedeeltelijke levering, verbind je je als klant tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur.

Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail via contact@invinitum.be en binnen 8 dagen na factuurdatum aan ad invinitum te worden gemeld. Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behouden wij ons het recht voor bestellingen te weigeren, tevens kunnen wij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat ad invinitum tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een verwijlintrest van 12% per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Los van de verwijlintresten wordt, bij niet betaling van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10% met een minimum van €75,00 excl. BTW.

Een adreswijziging vormt geen geldige reden om niet kennis te kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.

Artikel 7    Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen vervanging of terugbetaling. Enkel ingeval de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

We behouden het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van de reeds betaalde goederen om te ruilen, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.

Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een handeling of nalatigheid van jou, zullen we je hiervan schriftelijk of per email in kennis stellen. We hebben het recht om de waardevermindering van het product – als gevolg van deze schade van het aan jou verschuldigde gedeelte – in te houden.

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 3 kalenderdagen na levering ad invinitum hiervan via contact@invinitum.be in kennis te stellen. Alle geleverde producten en  diensten vallen onder de ad invinitum garantie.

We verbinden ons er toe om flessen met een kurkprobleem in te ruilen op voorwaarde dat je de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. We vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander oogstjaar zijn). In géén geval betalen we flessen of andere goederen terug.

In welke gevallen ruilen we géén slechte flessen om:
– wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is, te warme temperaturen)
– wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
– wijnen die niet bij ad invinitum aangekocht zijn

Artikel 8    Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou aangegeven levering adres bij je bestelling.

Er zijn 2 mogelijkheden om je pakket te ontvangen:

 • Levering aan huis: om je bestelling te verzenden, doen wij een beroep op een professionele en erkende koerierdienst zoals DPD. Bestellingen worden uitsluitend geleverd in de BeNeLux. Wanneer een artikel op voorraad is en de online bestelling gebeurt voor 20u, wordt je pakket aangeboden op je levering adres in 1 à 2 werkdagen in België en 2 à 7 werkdagen buiten België.Wanneer een artikel niet op voorraad is in de webshop, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 5 à 10 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestelling bevestiging.
 • Gratis afhalen: voor klanten die in de buurt op ons adres. Op die manier betaal je geen verzendingskosten..

Wij hanteren volgende verzend tarieven:

OVERZICHT VERZENDKOSTEN

Verzending in België 
  Minder dan € 250 Meer dan € 250  
1 t.e.m. 18 flessen € 9,25 GRATIS  
Vanaf 19 flessen € 18,50 GRATIS  
Verzending in Nederland, Luxemburg 
  Vanaf 1€  
1 t.e.m. 18 flessen € 31,75  
Vanaf 19 flessen € 62,50  

Wens je een pakket te laten leveren buiten de BeNeLux, neem contact op met ad invinitum via: contact@invinitum.be

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 kalenderdagen melden via contact@invinitum.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Je kan de goederen, na schriftelijk overleg met ad invinitum, binnen veertien (14) dagen laten ophalen door ad invinitum of terugbrengen (na telefonische afspraak onder de volgende voorwaarden:

 • je dient per email contact op te nemen met ad invinitum
 • enkel volledige dozen en onbeschadigde, ongeopende (volle) flessen in de originele verpakking komen voor terugname in aanmerking, tenzij het gaat om wijnen met kurksmaak (lees verder bij paragraaf “Kurksmaak”).
 • je slechts uit één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie
 • overhandiging van de originele bestelbon of factuur met leveringsnota van de verzendingsdienst.
  1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 9    Duur

Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 10  Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Artikel 11  Intellectuele eigendom

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van ad invinitum zolang zij niet volledig betaald werden (wet van 12 mei 1980), zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goede huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door ad invinitum.

Artikel 12  Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten en diensten, kan je ons contacteren via contact@invinitum.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten Ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumenten Ombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13  Bescherming van het privéleven

ad invinitum garandeert dat je persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geef je ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door ad invinitum (Leeuwerik Management bvba), Leeuweriklaan 9, B-2950 Kapellen. ad invinitum waarborgt je dat de gegevens die je verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschik je op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en wijzigen van de gegevens die op jou betrekking hebben. Het volstaat een email te sturen naar contact@invinitum.be.

Je erkent expliciet dat een door jou opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen jou en Ad invinitum de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. Je wordt aangeraden je email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

De gegevens die wij je vragen wanneer je je registreert of bij ad invinitum een bestelling plaatst, hebben wij nodig om je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe je bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om je een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op je wensen en voorkeuren in te spelen.

Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Je persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar ad invinitum mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel je bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld je adres nodig). Je persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van ad invinitum.

ad invinitum kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ad invinitum website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor alle bezoekers.

ad invinitum garandeert dat zij aansprakelijkheid opneemt voor misbruik van persoonsgegevens van de consument veroorzaakt door eventuele tekortkomingen in haar veiligheidsvoorzieningen en garandeert dat bewezen schade die hierdoor werd veroorzaakt zal vergoed worden.

Artikel 14  Cookies

Tijdens een bezoek aan de ad invinitum website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internet browser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internet browser.

Artikel 15  Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

ad invinitum geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop.

ad invinitum is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 16  Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. ad invinitum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

[1] In het geval van diensten